Recursos Humans

Aigües de Tortosa fa possible la seva gestió diària gracies a la labor realitzada dia a dia per un grup de professionals amb una gran qualificació i experiència i en constant formació per donar una resposta adequada als nostres clients.

Els empleats de la nostra empresa posseeixen una formació adequada a les funcions que realitzen. Una formació que està en continu creixement. Així, anualment es re actualitzen les necessitats de cada departament per promoure actuacions de formació en determinades matèries i es du a terme una feina de conscienciació sobre la necessitat de protegir i preservar el Medi Ambient.

Aigües de Tortosa es una empresa en constant creixement i per aquest motiu promou la creativitat i la reflexió per detectar nous projectes o idees que permetin avançar en el desenvolupament de processos futurs.

La política de Seguretat Laboral és una de les nostres màximes, tant és així que la nostra política té com a repte dur a terme totes les operacions de manera apropiada per millorar les condicions de treball i elevar el nivell de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors i usuaris del seu entorn.