Laboratori

Per realitzar amb èxit la gestió de serveis del Cicle Integral de l'Aigua, és determinant el control de la qualitat de l'aigua dels abocaments, per això, Aigües de Tortosa compta amb el laboratori propi a Tortosa i el suport de GAMASER com laboratori de referència, encarregat de la realització de les analítiques ja sigui per als municipis gestionats com per a qualsevol client que requereixi aquests serveis. GAMASER compleix amb els requisits establerts a la Norma ISO 17.025, la ISO 9.001 i la ISO 14.001 essent un laboratori de referència nacional.

Gamaser te Laboratoris en la Comunitat Valenciana i en Catalunya, en Tortosa.