Gestió del clavegueram

Així com hi ha avaries en el subministrament, també a les xarxes de sanejament es produeixen embossos i ruptures. Per evitar la insalubritat i el mal olor, Aigües de Tortosa disposa dels equips especialitzats i de la tecnologia més puntera sent la seva atenció ràpida, directa i contundent.

Per a tot això, Aigües de Tortosa disposa d'una moderna maquinària i d'un equip humà qualificat que s'encarrega que la xarxa de clavegueram compleixi adequadament la seva funció, realitzant exhaustius controls i neteja de les instal·lacions de forma contínua. La dita millora del servei ve justificada per la incessant necessitat de modernitzar aquest tipus d'instal·lacions en els nuclis urbans.