Codi Ètic

El codi ètic de l'Empresa Municipal de Serveis Públics, S.A. (Aigües de Tortosa) constitueix una manifestació dels valors i principis d'actuació que s'han d'aplicar en l'empresa, d'acord amb les millors pràctiques del mercat, així com amb les normatives que És aplicable a la nostra activitat.

Lògicament, aquest codi no pot respondre a totes i cadascuna de les situacions que puguin sorgir en el context de l'activitat social, sinó que s'ha d'entendre com una eina essencial per a cada membre de l'empresa per saber actuar, el que s'espera a l'Empresa Municipal de Serveis Públics, S.A. (Aigües de Tortosa) del seu comportament, així com a qui es posi en contacte si fos necessari.

El codi d'ètica s'ha d'entendre sense perjudici de les normes, les polítiques i els procediments interns de l'empresa, el coneixement i l'aplicació dels quals també és obligatòria.