El Cicle Integral de l'Aigua

La superfície del planeta en què vivim està format en les seves 3/4 parts d'aigua.

Aquesta aigua és imprescindible per a la vida, però l'aigua no està aturada al seu lloc, sinó que contínuament va canviant de lloc. Aquests canvis formen aquest cicle de l'aigua.

L'aigua és un dels elements més importants de la terra i és el que permet que existeixi la vida. Procurem no malgastar-la.